Virksund Sejlklubs bestyrelse og udvalg

På denne side findes oversigt over Virksund Sejlklubs bestyrelse og udvalg. 
Navne, telefonnumre og mailadresser for bestyrelse og udvalg er opdateret 3. august 2020. Alle indsatte personer har i øvrigt givet samtykke til, at disse oplysninger findes på denne oversigt.
Sejlklubbens bestyrelse (opdateret 9. maj 2021)
Formand:
Jens Kofoed (formand)             jenskofoed@live.dk                  31313310
Kasserer:
Vibeke Stjerneby Mortensen     vibs1628@gmail.com                51809514
Bestyrelsesmedlemmer:
Preben Mehl                            prebenmehl@gmail.com           31154520
Kenneth Stjerneby Mortensen  kenneth.mortensen@icloud.com                                                      51619986
Susanne Fogtmann                  susannef392@gmail.com            20578684
Suppleant:
Bent Pedersen (suppleant)         bentp1965@gmail.com            27412279
Turudvalg (opdateret 9. maj 2021).
Virksund sejlklubs turudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens turaktiviteter og opgavesejladser for motorbåde og andre motordrevne fartøjer.
Turudvalgets sammensætning
Yvonne Andersen                     yvonbo@icloud.com                    60153352
Torben Lerche                          torben.lerche@gmail.com            25216484
Mentorordning, kontakt
Carsten Overgaard                        co@overgaardviborg.dk                    51649522 
 
Lån af sejlklubbens slibeudstyr
Carsten Overgaard                        co@overgaardviborg.dk                     51649522 
Kapsejlads- og regeludvalg
Virksund Sejlklubs kapsejladsudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens    kapsejladsarrangementer i løbet af året.
Kapsejladsudvalgets sammensætning
Claus S. Nielsen                                    gerdaogclaus@gmail.com                          20304834
Kenneth Stjerneby Mortensen   kenneth.mortensen@icloud.com     51619986
Camilla Mathiasen                                camillamathiasen76@gmail.com              40382946
Niels Klemm                                          niels@klemm.dk                                           28182051                             
Vibeke Stjerneby Mortensen  (truttetøs) vibs1628@gmail.com        51809514
Susanne Fogtmann (truttetøs)  susannef392@gmail.com                20578684
Sejlerskole og klubbåd (opdateret 9. maj 2021).
Virksund Sejlklubs sejlerskole har til opgave at planlægge og gennemføre sejlerskoleaktiviteter for interesserede i løbet af sæsonen. Sejlerskolens aktiviteter bidrager til at sejlere eller medlemmer med interesse for sejlads får en større grad af praktisk erfaring og kendskab til sejlads.
Sejlerskolens sammensætning (opdateret 9. maj 2021).
Kristian Brøns (koordinator)  kristian@broenscounsult.dk            20141733
Bo Nissen Andersen              bonissen@outlook.dk                     60774408
Henning Kristensen                          henkris@outlook.dk                                    21499384   
Torben Lerche                      torben.lerche@gmail.com              25216484    
Ungdomsudvalg (opdateret 2. februar 2020).
Virksund Sejlklubs ungdom har til opgave at planlægge og gennemføre ungdomssejlads i løbet af året. I sejlsæsonen gennemføres sejladstræning i det beskyttede farvand uden for Virksund Lystbådehavn. Om vinteren gennemføres teoriundervisning og andre relevante aktiviteter. Ungdomssejlads finder sted enten i egen jolle eller i klubbens joller. Alle børn og unge som kan svømme mindst 200 meter er velkomne.
Ungdomsudvalgets sammensætning
Claus Sørensen                   claus@lupi.dk
Torben Laier                           torbenlaier@gmail.com
Torben Lerche                      torben.lerche@gmail.com                  
Pigesejlads
Pigesejladsudvalget har til opgave at planlægge og gennemføre sejladsaktiviteter for interesserede pigesejler i alle aldre. Pigesejladsudvalget arbejder tæt sammen med sejlerskolen.
Pigesejladsudvalgets sammensætning
Lisbeth Rejsenhus    mail@skulderklinikken.dk                           50445657
Mary-Ann Christiansen     msteenbryggen@gmail.com                42305588
Målerudvalg (opdateret 3. august 2020)
Virksund sejlklubs målerudvalg har til opgave at opmåle sejl og både efter behov i løbet af sæsonen. Målerudvalget afholder normalt målerdag i starten af sæsonen.
Målerudvalgets sammensætning
Carsten Overgaard    co@overgaardviborg.dk                        51649522
Jane Høj                   jh@groupnordic.com                            61277003
Bo Nissen Andersen   http://bonissen@outlook.dk                 60774408
Kenneth Stjerneby Mortensen  http://kenneth.mortensen@icloud.com 
51619986
Allan Handberg har indvilliget i at assistere i det omfang, hvor der er behov.
Bøjeudvalg (opdateret 2. februar 2020).
Virksund Sejlklubs bøjeudvalg har til opgave at udlægge og inddrage klubbens faste bøjer og lokale farvandsafmærkning. Udvalget tilser og vedligeholder klubbens bøjer.
Elo Fogtmann                          elos@youmail.dk                   40145854
Duelighedskursus
Jens Kofoed                                      jenskofoed@live.dk
31313310
Kommunikationsudvalg
Jens Kofoed                                      jenskofoed@live.dk                                  31313310
Lisbeth Rejsenhus                  mail@skulderklinikken.dk           50445657
Cecillie Skousen Stensgaard            cille247@hotmail.com                           42244741
Adresse:
Sejlklubbens adresse: Virksund Sejlklub, Strandkrogen 10, 7840 Højslev.