Virksund Sejlklubs bestyrelse og udvalg

På denne side findes oversigt over Virksund Sejlklubs bestyrelse og udvalg. 

Navne, telefonnumre og mailadresser for bestyrelse og udvalg er opdateret 3. august 2020. Alle indsatte personer har i øvrigt givet samtykke til, at disse oplysninger findes på denne oversigt.

 

Sejlklubbens bestyrelse (opdateret 9. maj 2021)

Formand:

Jens Kofoed (formand)             jenskofoed@live.dk                  31313310

Kasserer:

Vibeke Stjerneby Mortensen     vibs1628@gmail.com                51809514

Næstformand:

Carsten Overgaard                  co@overgaardviborg.dk             51649522

Sekretær:

Kenneth Stjerneby Mortensen  http://kenneth.mortensen@icloud.com                                                                                                                                            51619986

Bestyrelsesmedlem:

Susanne Fogtmann                 susannef392@gmail.com            20578684

Suppleant:

Bent Pedersen (suppleant)         bentp1965@gmail.com            27412279

Turudvalg (opdateret 9. maj 2021).

Virksund sejlklubs turudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens turaktiviteter og opgavesejladser for motorbåde og andre motordrevne fartøjer.

Turudvalgets sammensætning

Anne Dorthe Jespersen             adnoj@youmail.dk                      40865849

Yvonne Andersen                     yvonbo@icloud.com                    60153352

Torben Lerche                          torben.lerche@gmail.com            25216484

Mentorordning, kontakt

Carsten Overgaard                co@overgaardviborg.dk                           51649522 
 

Lån af sejlklubbens slibeudstyr

Carsten Overgaard                co@overgaardviborg.dk                           51649522 

Kapsejladsudvalg (opdateret 3. august 2020).

Virksund Sejlklubs kapsejladsudvalg har til opgave at planlægge og gennemføre sejlklubbens    kapsejladsarrangementer i løbet af året.

Kapsejladsudvalgets sammensætning

Jørgen Christiansen   hindbaervej7@live.dk                             42291649

Sven Primdal             svenprimdal@me.com                            51267157

Kenneth Stjerneby Mortensen   http://kenneth.mortensen@icloud.com

                                                                                           51619986

Vibeke Stjerneby Mortensen  vibs1628@gmail.com                  51809514

Susanne Fogtmann (truttetøs)  susannef392@gmail.com          20578684

Sejlerskole og klubbåd (opdateret 9. maj 2021).

Virksund Sejlklubs sejlerskole har til opgave at planlægge og gennemføre sejlerskoleaktiviteter for interesserede i løbet af sæsonen. Sejlerskolens aktiviteter bidrager til at sejlere eller medlemmer med interesse for sejlads får en større grad af praktisk erfaring og kendskab til sejlads.

Sejlerskolens sammensætning (opdateret 9. maj 2021).

Kristian Brøns (koordinator)  kristian@broenscounsult.dk            20141733

Bo Nissen Andersen              bonissen@outlook.dk                     60774408

Ungdomsudvalg (opdateret 2. februar 2020).

Virksund Sejlklubs ungdom har til opgave at planlægge og gennemføre ungdomssejlads i løbet af året. I sejlsæsonen gennemføres sejladstræning i det beskyttede farvand uden for Virksund Lystbådehavn. Om vinteren gennemføres teoriundervisning og andre relevante aktiviteter. Ungdomssejlads finder sted enten i egen jolle eller i klubbens joller. Alle børn og unge som kan svømme mindst 200 meter er velkomne.

Ungdomsudvalgets sammensætning

Claus Sørensen                   claus@lupi.dk

Torben Laier                           torbenlaier@gmail.com

Torben Lerche                      torben.lerche@gmail.com                  

Pigesejlads

Pigesejladsudvalget har til opgave at planlægge og gennemføre sejladsaktiviteter for interesserede pigesejler i alle aldre. Pigesejladsudvalget arbejder tæt sammen med sejlerskolen.

Pigesejladsudvalgets sammensætning

Lisbeth Rejsenhus    mail@skulderklinikken.dk                           50445657

Mary-Ann Christiansen     msteenbryggen@gmail.com                42305588

Regeludvalg

Virksund Sejlklubs regeludvalg arbejder tæt sammen med kapsejladsudvalget. Regeludvalget afholder teoriaftener og træder sammen for at afgøre evt. protester under kapsejladser.

Regeludvalgets sammensætning

Claus S. Nielsen        gerdaogclaus@gmail.com                          23388067

Jørgen Christiansen   hindbaervej7@live.dk                               42291649

Henning Kristensen   Henning_kris@hotmail.com                       21499384

Målerudvalg (opdateret 3. august 2020)

Virksund sejlklubs målerudvalg har til opgave at opmåle sejl og både efter behov i løbet af sæsonen. Målerudvalget afholder normalt målerdag i starten af sæsonen.

Målerudvalgets sammensætning

Carsten Overgaard    co@overgaardviborg.dk                        51649522

Jane Høj                   jh@groupnordic.com                            61277003

Bo Nissen Andersen   http://bonissen@outlook.dk                             60774408

Kenneth Stjerneby Mortensen  http://kenneth.mortensen@icloud.com  51619986

Allan Handberg har indvilliget i at assistere i det omfang, hvor der er behov.

Bøjeudvalg (opdateret 2. februar 2020).

Virksund Sejlklubs bøjeudvalg har til opgave at udlægge og inddrage klubbens faste bøjer og lokale farvandsafmærkning. Udvalget tilser og vedligeholder klubbens bøjer.

Bøjeudvalgets sammensætning

Elo Fogtmann                          elos@youmail.dk                 40145854

Praktisk duelighed

Jens Kofoed                                      jenskofoed@live.dk

31313310

Adresse:

Sejlklubbens adresse: Virksund Sejlklub, Strandkrogen 10, 7840 Højslev.