Virksund Sejlklubs møder

Generalforsamling

Virksund Sejlklub afholder årlig ordinær generalforsamling. Formålet med generalforsamlingen er at udstikke kursen for klubbens udvikling. Jf. vedtægterne afholdes generalforsamlingen i begyndelsen af året inden sejlsæsonen indledes. 

2024: Referat – generalforsamling 2024. Øvrige materiale findes her: Endelig dagsorden til generalforsamling 2024, Beretning 2023, Resultatopgørelse 2023, Balance 2023, Budget 2024

og Klima- og miljøplan (pdf).

2023: Referat – generalforsamling 2023 Øvrige materiale findes her: Endelig dagsorden til generalforsamling 2023, Bestyrelsens beretning 2022, resultatopgørelse 2022, Balance 2022, Budget 2023.

2022: Referat generalforsamling 2022. Øvrige materiale findes her:  Endelig dagsorden til generalforsamling 2022. bestyrelsens beretning 2022. Bilag 2. Regnskab, balance og budget.

2021: Referat – generalforsamling 2021, bilag 1 Præsentation Formandens beretning, Beretning 2021, bilag 2 2021 budget og regnskab 2020.
2020: Referat – ordinær generalforsamling 2020, bilag 1: Formandens beretning, præsentation af formandens beretning, bilag 2: Resultat og budget 2019, bilag 3: Vedtægtsændringer 2020 i oversigtsform, vedtægter af 1. februar 2020, bilag 4: Pejlemærker 2020, præsentation af pejlemærker 2020. 
2019Referat for ordinær generalforsamling 2019, Pejlemærker Bilag 1Driftsbudget 2019 Bilag 2Årsregnskab 2018 Bilag 4. Bemærk, at bilag 1 og 3 er indarbejdet i selve referatet.
Referat Ekstraordinær generalforsamling marts 2019
2018Ordinær generalforsamling 2018 i Virksund Sejlklub – Referat
2018Ekstraordinær generalforsamling i Virksund-Sejlklub – Referat

 

Bestyrelsesmøder

Virksund Sejlklubs daglige opgaver og aktiviteter ledes af bestyrelsen i samarbejde med de nedsatte udvalg. Arbejdet tilrettelægges efter bestyrelsens forretningsorden. Der afholdes normalt bestyrelsesmøde en gang om måneden eller efter behov.

Bestyrelsen mødes med udvalg før og efter sejlsæsonen for at drøfte og fastlægge udvalgenes opgaver og aktiviteter, kommunikation og økonomi samt de mere langsigtede tiltag.

2024

Bestyrelsesmøde1/2024: Referat 1 bestyrelsesmøde 22. februar 2024. Bilag: sejlklubbens årshjul 2024, Indsatsplan 2024, Klima- og miljøplan 2024. 

2023

Bestyrelsesmøde 1/2023: Bestyrelsesmøde 1 14. marts 2023

Bestyrelsesmøde 2/2023: Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2023.

Bestyrelsesmøde 3/2023: Bestyrelsesmøde 3 2023. Bilag: sejlklubbens årshjul.

Bestyrelsesmøde 4/2023: Bestyrelsesmøde 4 2023 Bilag: Ikke vedlagt.

2022

10. marts: Referat bestyrelsesmøde 10. marts 2022

7. juni: Referat bestyrelsesmøde 7. juni 2022

22. oktober: Referat bestyrelsesmøde september 2022

7. december: Referat – bestyrelsesmøde 7. december 2022

2021

26. april: Referat bestyrelsesmøde 26. april 2021.

5. august: Referat bestyrelsesmøde 5. august 2021

21. oktober: Referat – bestyrelsesmøde 21. oktober 2021

2020

19. februar: Referat af bestyrelsesmøde februar 2020.

26. maj: Referat af bestyrelsesmøde 26. maj 2020.

18. august: Referat for bestyrelsesmøde 18. august 2020. Bilag til referat er ikke vedhæftet.

22. oktober: Referat for bestyrelsesmøde 22. oktober 2020. Alle bilag på nær bestyrelsens evaluering af spørgeskemaundersøgelse er ikke vedhæftet. Spørgeskemaevaluering 2020.

9. december: Referat for bestyrelsesmøde 9. december 2020.

2019

9. og 30. januar: Referat – Bestyrelsesmøde 9. og 30. januar 2019 – samlet

13. februar: Referat – Bestyrelsesmøde 13. februar 2019

20. marts: Referat- bestyrelsesmøde 20. marts 2019

23. april: Referat – bestyrelsesmøde 23. april 2019

4. juni: Referat bestyrelsesmøde 4. juni 2019

20. august: Referat for bestyrelsesmøde 20. august 2019

19. september: Referat for bestyrelsesmøde 19. september 2019

24.  oktober: Referat bestyrelsesmøde 24. oktober 2019, vinteraktiviteter og kalender 2020 og sejlklubbens årshjul nov 2019

10. december: Referat – bestyrelsesmøde 10. december 2019

2018

14. februar: Bestyrelsesmøde 14. februar 2018 

19. marts: Bestyrelsesmøde 19. marts 2018

1. maj: Referat af Bestyrelsesmøde 1. maj 2018

7. juni: Referat – Bestyrelsesmøde 7. juni 2018

16. august: Referat Bestyrelsesmøde 16. august 2018

11. september: Referat af bestyrelsesmøde 11. september 2018

25. oktober: Referat for møde med udvalg d 25. oktober 2018 samt Udvalgsmøde formål og dagsorden 25. oktober 2018

Udvalgsmøder

Hvert enkelt udvalg mødes efter behov m.h.p. at løse udvalgenes opgaver og gennemføre planlagte aktiviteter.