Virksund Sejlklubs persondata- og privatlivspolitik

pdateret oktober 2019

Virksund Sejlklubs persondata- og privatlivspolitik

25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Virksund Sejlklub er i medfør heraf som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Virksund Sejlklubs hjemmeside, og de services, der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Virksund Sejlklubs behandling af dine personoplysninger. Virksund Sejlklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Virksund Sejlklub dine personoplysninger?

Virksund Sejlklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  • Når du indmelder dig som medlem af Virksund Sejlklub eller udøver medlemsaktiviteter.
  • Når du tilmelder dig som medlem af Virksund Sejlklub eller ønsker at gøre brug af, at Sejlklubben indsamler oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Virksund Sejlklub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst om dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldings- eller indmeldelsesblanket, deltagelse i et arrangement eller ved etablering af en aftale relateret til Virksund Sejlklub.

2. Hvornår videregiver Virksund Sejlklub dine personoplysninger?

Virksund Sejlklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan fx blive videregivet til:

  • Virksund Havn, som sejlklubben samarbejder med, for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab.
  • Øvrige tredje parter i forbindelse med administration af dit medlemskab eller 
  • Såfremt det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Virksund Havn

3. Hvordan beskytter Virksund Sejlklub dine personoplysninger?

Virksund Sejlklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Virksund Sejlklubs sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Virksund Sejlklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Sejlklubbens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar

4. Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Virksund Sejlklub behandler om dig, kan du rette henvendelse til Sejlklubbens kasserer.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Virksund Sejlklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Virksund Sejlklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Virksund Sejlklub er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Virksund Sejlklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes.

5. Hvor længe opbevarer Virksund Sejlklub dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse?

Hos Virksund Sejlklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Virksund Sejlklub, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig forening og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil

6. Hvad sker der, når Virksund Sejlklub ændrer denne persondatapolitik?

Virksund Sejlklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Sejlklubben løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Virksund Sejlklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte sejlklubbens formand eller kasserer.

7. Brug af billeder

Der skelnes ikke mellem situations- og portrætbilleder. Der skulle tidligere indhentes samtykke, hvis billedet tydeligt portrætterede et eller flere genkendelige mennesker. Hvis billedet vurderes at være almindeligt og harmløst og ikke udstiller, udnytter eller krænker de personer, der er på billedet, kan billedet offentliggøres uden samtykke. Det spiller ingen rolle, om man kan genkende personerne på billederne.

Det betyder, at der kan tages og bruges billeder af sejlklubbens aktiviteter på bl.a. havn og på vand mv. uden at skulle indhente samtykke.

Dog kan visse billeder kræver kræve samtykke – fx billeder med helt eller delvist afklædte menneksker, skader og sponsorbilleder mv.

Der skal udvises en særlig beskyttelse over for børn og unge under 15 år. Her indhentes så vidt muligt samtykke.

8. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.

maj 2018

Privatlivspolitik for hjemmesiden

Virksund Sejlklubs hjemmeside har webstedsadresse: https://www.virksundsejlklub.dk 

1. Hvilke personlige data indsamler vi og hvorfor indsamler vi dem?

  • Kommentarer

P.t. er der ikke mulighed for at skrive kommentater på hjemmesiden. 

  • Medier

Hvis du uploader billeder til hjemmesiden, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på hjemmesiden kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på hjemmesiden.

2. Kontaktformularer

  • Cookies

Er indlejret indhold fra andre websteder.

Artikler på hjemmesiden kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den anden hjemmmeside.

Disse hjemmesider indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Læs mere om Virksund Sejlklubs cookies politik her.

  • Analytics

Hvor længe vi gemmer dine data?

For brugere som opretter sig på hjemmesiden (om nogen), gemmer vi også den personlige information, de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse, at de ikke kan ændre deres brugernavn). Hjemmesidens webmaster og administrator kan også se og redigere den information.

3. Hvilke rettigheder har du over dine data?

Du kan altid bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

4. Hvor sender vi dine data?

Besøgendes evt. kommentarer (om nogen) kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

5. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.