Lån af både, materiel og udstyr

Lån af klubbens både, materialer og udstyr

Du kan låne klubbåde, materiel og udstyr. Det kræver dog, at du er medlem af sejlklubben.

 

Du skal kende dit ansvar som skipper og kravene omkring sikkerhed til søs, før du låner klubbens sejlende udstyr.

 

Du kan læse mere om de generelle sikkerhedskrav her og om sejlklubbens sikkerhed til søs her.

 

Lån af klubbens sejlbåde

Læs mere om lån, krav, sikkerhed og betaling mv. Her er link: Lån af klubbens sejlbåde 2023

Lån af klubbåd sker ved at indbetale 200 kr. pr. dag båden udlånes. For to dage er det fx 400 kr. Indbetaling sker forud for udlån til sejlklubbens konto i Vestjysk Bank – 9261 – 4190026421. 

 

Lån af RIB båd

Læs mere om lån, krav og sikkerhed mv. Her er link: Lån af RIB båd 2023

 

Lån af joller og Stand Up Padle

Joller klargøres

Læs mere om lån, krav og sikkerhed mv. Her er link: 

 

Lån af rigmålere

Læs mere om, hvordan du låner en af klubbens tre rigmålere. Her er link: Lån af rigmålere 2023

 

Lån af slibemaskiner og støvsugere mv.

Læs mere om, hvordan du låner en af klubbens to slibemaskiner mv. Her er link: Lån af slibeudstyr 2023. Rekvistion sker ved brug af formularen her:

  Som medlem af Virksund Sejlklub ønsker jeg at låne slibemaskine, skraber og støvsuger én dag. Jeg er vidende om, at jeg selv skaffer affaldsposer til støvsuger og slibepapir.

  Dit navn (skal udfyldes):

  Din e-mail (skal udfyldes):

  Dit telefonnummer (skal udfyldes):

  Brug af et eller to komplette sæt?

  Den ønskede dato for lån af slibemaskine, skraber og støvsuger (skal udfyldes):

  Når du sender denne formular, modtages den af sejlklubbens forvalter af slibemaskinen. Han vil herefter kontakte dig og anmode om betaling for én slibepose og tilbyde evt. køb af slibepapir.

  Virksund sejlklub råder over tre følgebåde. En RIB båd og to gummibåde. Alle både sejles med påhængsmotor. Der kan max. være fire personer i hver gummibåd under sejlads.

  For at sejle med gummibådene skal føreren af båden have erhvervet sig duelighedsbevis eller speedbådsbevis og have beviset på sig under sejlads med bådene. Føreren skal endvidere have sat sig ind i og have læst sejlklubbens sikkerhedsinstruks for brug af følgebåde.