Kapsejlads

Virksund Sejlklub sejler hver onsdag aften i kølbåde.

Onsdagssejlads

Hver onsdag aften i perioden maj til september sejler Virksund Sejlklub kapsejlads for kølbåde. I juli sejles ikke. Kapsejladserne fremgår af sejlklubbens kalender, som findes på forsiden af http://www.virksundsejlklub.dk

Der er tre gennemgående sejladsserier i løbet af sæsonen.

  • Virksundmesterskab sejles over tre kapsejladser. Datoerne kan se i kalenderen. Normalt afvikles en kapsejlads i juni, en i august og en i slutningen af september.

  • Klubmesterskabet sejles på onsdage i perioden med nogle få undtagelser. Den første sejlads i foråret er dog Tune Up. De tre dårligste resultater fratrækkes, når årets resultat opgøres. 

  • I uge 37 sejles den traditionelle LeMans sejlads. Start og mål er i klubhuset, hvor alle besætningerne er samlet. Båden må gerne være
    klargjort inden starten, men skal ligge på sin faste plads. Motorsejlads mellem den faste plads og det grønne mærke ved havneindsejlingen er tilladt.

Løbsinddeling. Kapsejladsudvalget laver løbsinddeling for hver sæson.

Kapsejladserne inddeles for tiden med tre – fire løb, d.v.s. et løb for både med spiler og to – tre løb for både uden spiler. Alle sejlere søger at udvise god adfærd under sejladserne, så nye sejlere får lyst til at deltage. Der sejles efter udlagte bøjer i tragten til Virksund og i Lovns Bredning afhængig af vindforhold. Efter hver sejlads er der hyggeligt samvær i klubhuset, hvor cafeteriaet holder åbent, og hvor resultaterne af aftenens kapsejlads bekendtgøres.

Resultater. Resultaterne offentliggøres under kapsejladsresultater snarest efter hver sejlads. Efter sæsonen – normalt i f.m. generalforsamlingen – afholdes præmieaften, hvor de bedst placerede både i hvert løb og overalt honoreres. De to dårligste resultater for hver enkelt båd gennem sæsonen fratrækkes det samlede resultat.

Kapsejladsregler og lokale – bestemmelser. Tryk på link: Kapsejladsregler og bestemmelser Virksund Sejlklub 2023

Kapsejladsbaner. Start og måltagning sker ved Virksund. Banerne tilrettelægges efter vejr og vind. Tryk på link for at se bøjernes placering og baneafstande mellem bøjerne.

Baneafstande Virksund.

Gastepladser. Der er i øvrigt altid plads til nye gaster som gerne vil prøve at sejle. Mød op til skippermødet – så finder vi plads. Læs mere om gaster og gastebørs her.

Starttidspunkter. Skippermøde afholdes (på nær i september) kl. 18.25. Første løb starter kl. 18.50. De næste tre løb starter med et interval på fem minutter. I september rykkes det hele 30 minutter, da det ellers bliver for mørkt inden de sidste både kommer ind.

Skippermøde i september afholdes således kl. 17.55. Første løb starter kl. 18.20. De næste starter indledes med fem minutters interval.

Der gives point efter følgende pointsystem: en 1. plads = 1 point. 2. plads = 2 point. 3. plads = 3 point. 4. plads = 4 point.

Skippermøde. Der er mødepligt for skipper. 

Sikkerhed. Sejlklubben vægter sikkerheden til søs. Alle i hver besætning, som deltager i kapsejlads, skal være iført godkendte redningsveste. Læs mere om sikkerhed til søs.

Andre kapsejladser

Udover onsdagssejlads sejles Corona Cup og Vestjysk Bank Cup.

Corona Cup

Der kan sejles to forskellige distancesejladser, Rotholm Rundt samt Theas have-Lundø bøjen. Sejladserne har valgfri omløbsretning og kan sejles på et tidspunkt i sæsonen efter eget valg. Der tages billeder af start og mållinje, samt de mærker der passeres undervejs, evt. billede af kortplotteren med tidspunkt for passagen. Farvandsafmærkninger skal passeres på søsiden. Dokumentation for sejladsen indsendes til kapsejladsudvalget.

Vestjysk Bank Cup

Vestjysk Cup gennemføres i efteråret som en distancesejlads mellem udlagte bøjer i Lovns Bredning. Kapsejladsen inddeles i løb efter antallet af tilmeldte både og bådtyper. Efter kapsejladsen præmieres de bedst placerede både.