Få en mentor i Virksund Sejlklub

Få en mentor. Vi søger at tage godt imod alle nye medlemmer i Virksund Sejlklub ved at stille en mentor til rådighed. Klubbens mentoransvarlige vil sørge for at du og din familie får en god oplevelse, når du starter i Virksund Sejlklub.

Carsten Overgaard er Virksund sejlklubs mentoransvarlige. Han kan kontaktes ved brug af formularen. Det er nemt!

  Jeg vil gerne kontaktes af Virksund Sejlklubs mentoransvarlige for at høre mere om ordningen og evt. få udpeget en mentor.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Mit telefonnummer (skal udfyldes)

  Den mentoransvarlige vil i hvert enkelt tilfælde udpege en mentor for dig som nyt medlem.

  Du kan også tale med Carsten Overgaard om e.v.t. at få udpeget en venskabsbåd, hvor du kan komme med ud og sejle og prøve at sejle, opleve naturen, vinden og fjorden.

  Du kan læse meget mere om Virksund Sejlklubs mentorordning nedenfor og klubben her.

  1. Formål med mentorordning

  Virksund Sejlklubs mentorordning har til formål at give dig en god start som sejler i Virksund Sejlklub og på lystbådehavnen. Som nyt medlem i klub og på havn har du selvsagt behov for at føle dig velkommen.

  Her kommer mentoren ind i billedet. Mentorerne skal bidrage til, at du som nyt medlem får en god oplevelse og føler dig velkommen. Måtte du som nyt medlem stå med udfordringer i løbet af sæsonen, kan du kontakte mentoren og spørge ham eller hende til råds – om stort og småt.

  Alle nye medlemmer i Virksund Sejlklub får normalt tilbud om at få udpeget mentor.

  Det kan også være, når du som ny sejler møder op til sejlads, og der lige er noget som driller eller ikke forstår. Ja, så er det nærliggende at kontakte din mentor og søge hjælp og vejledning.

  En god mentor, husker lige at gå forbi det nye medlem og sige “hej – går det godt?” – “er der noget vi skal have snakket om?”

  Det kan også være, at mentor og medlem aftaler at sejle lidt ekstra en weekend eller en aften. Der er mange muligheder for at være en god mentor, og sørge for at du som nyt medlem, føler dig velkommen i Virksund.

  2. Mentors rolle og opgave

  Sejlerskole i Virksund Sejlklub

  Sejlerskole i Virksund

  En mentor er medlem af Virksund Sejlklub og lystbådehavnen. han eller hun kan hjælpe og støtte dig som nyt medlem. Mentoren er således en person, som du som ny i Virksund kan knytte dig til, indtil du ikke længere har behov for denne hjælp og støtte.

  Mentorens indledende opgave er at aktivt at opsøge det nye medlem og udveksle telefonnummer og mailadresse. Herudfra kan laves de videre aftaler.

  Mentoren kan bl.a. støtte og bidrage med

  • At informere om havn og klubs arrangementer i løbet af sæsonen.
  • At levere kontaktoplysninger til andre i klub og havn, såfremt der opstår behov, fx betaling af kontingent, måling af sejl eller oplyse om forsikringsforhold mv.
  • At dele erfaringer omkring havne og farvand, som kan være til nytte for dig som nyt medlem.
  • At tage med på sejltur og vise nye sejlere det nære farvand i fjorden.
  • At oplyse om optankningsmuligheder, brug af mastekran og masteskur mv.
  • At oplyse, hvordan du klargør din båd til sæsonen, vedligeholder din båd i løbet af sæsonen og vinterklargør din båd efter sæsonen. Hvordan får du fat i nøgle til mastehuset og hvordan gennemføres bådoptagning ved sæsonafslutning.

  3. Mentoransvarlig

  Mentor i Virksund Sejlklub

  mentor i Virksund Sejlklub

  Virksund Sejlklub og Virksund Lystbådehavn udpeger i fællesskab en overordnet mentoransvarlig. For Virksund sejlklub er Carsten Overgaard mentoransvarlig. Du kan finde hans adresse her. Den overordnede mentoransvarlige har til opgave at udpege mentorer til nye medlemmer. Den mentoransvarlige udfærdiger opslag og sørger for information om ordning mv. på hjemmesiden.

  Den mentoransvarlige opretter et netværk af mentorer. Netværket af mentorer opdateres og ajourføres en gang om året af den overordnede mentoransvarlige ved starten af en ny sæson.