Møder

Generalforsamling

Virksund Sejlklub afholder årlig ordinær generalforsamling. Formålet med generalforsamlingen er at udstikke kursen for klubbens udvikling. Jf. vedtægterne afholdes generalforsamlingen i begyndelsen af året inden sejlsæsonen indledes.

2018Ordinær generalforsamling 2018 i Virksund Sejlklub – Referat

2018Ekstraordinær generalforsamling i Virksund-Sejlklub – Referat

Bestyrelsesmøder

Virksund Sejlklubs daglige opgaver og aktiviteter ledes af bestyrelsen i samarbejde med de nedsatte udvalg. Arbejdet tilrettelægges efter bestyrelsens forretningsorden. Der afholdes normalt bestyrelsesmøde en gang om måneden eller efter behov.

Bestyrelsen mødes med hvert udvalg en gang om året, før sejlsæsonen indledes for at drøfte og fastlægge udvalgenes opgaver og aktiviteter, kommunikation og økonomi samt de mere langsigtede tiltag.

2018:

14. februar: Bestyrelsesmøde 14. februar 2018

19. marts: Bestyrelsesmøde 19. marts 2018

1. maj: Referat af Bestyrelsesmøde 1. maj 2018

7. juni: Referat – Bestyrelsesmøde 7. juni 2018

16. august: Referat Bestyrelsesmøde 16. august 2018

11. september: Referat af bestyrelsesmøde 11. september 2018

25. oktober: Referat for møde med udvalg d 25. oktober 2018 samt Udvalgsmøde formål og dagsorden 25. oktober 2018

Udvalgsmøder

Hvert enkelt udvalg mødes efter behov m.h.p. at løse udvalgenes opgaver og gennemføre planlagte aktiviteter.