Nyhedsbrev september, blev tidligere kaldt fiskemåneden

September blev i gamle dage kaldt ”fiskemåneden”. Netop i denne måned fiskede man en gang mange høstsild. Der er desværre ikke mange sild tilbage i Limfjorden. Den søgerlige kendsgerning er nok, at der slet ikke findes sild eller ret mange andre fisk i fjorden i dag.  
Fjorden har i det hele taget ret skidt. Især udledning af nitrat og fosfor i fjord og åløb, der udmunder i fjorden, har gennem mange år bidraget til iltsvind, algevækst og fiskedød. Det kan der fortsat gøres noget ved, men det begynder at haste. Selv om det efterhånden er op ad bakke og at der skal et langt sejt træk til gennem vedvarende indsats, hvis vandkvaliteten skal forbedres og  dyreliv og dyrefauna skal tilbage i fjorden, så kan der gøres noget.
Nitraten kan rent faktisk filtreres væk gennem nedsivning i græsenge på lavbund jorde, der bl.a. grænser op til åløb og til fjorden. I den iltfri vandmættede jord omdannes nitraten gennem jordbakteriernes livsprocesser til harmløst atmosfærisk kvælstof. Forsøg har vist, at en hektar våd eng er i stand til at fjerne nitrat for 10 hektarer dyrket jord.
Hvad venter politikerne på, når vi kender en metode til at komme et stykke af vejen?
Havnefest
Der afholdes havnefest i Virksund lørdag d. 2. september. Dagen indeholder et fyldigt program, som kan ses på https://www.virksundlyst.dk/ kom og tag del i arrangementet.
Onsdagskapsejlads i september starter tidligere
Fra onsdag den 7. september og til slutningen af september starter onsdagssejladserne en halv time tidligere på grund af vintermærkets komme. Det hele fremrykkes med andre ord 30 minutter. Det betyder, at der afholdes skippermøde ved klubhuset kl. 1755 og første start går kl. 1820.
Mandetur, træskib og kapsejlads
I uge 37 afholdes som altid den traditionsfyldte mandetur. Der er afgang onsdag og hjemkomst søndag. Programmet kan ses på https://www.virksundlyst.dk/
Uge 37 er også normalt lig med træskibssejlads i Limfjorden. Der er ofte sejlere, som følger skibene på noget af deres tur med start i Løgstør, videre til Thisted, Struer, Nykøbing Mors, Fur og Skive.
Fjordfræseren for kølbåde afvikles lørdag den 9. september. I år sejles fra Nykøbing Mors.
Vestjysk Bank Cup 2023
Kapsejladsen i august måtte desværre aflyses. Vi kunne lige knibe antallet af tilmeldte både op på 14, hvoraf de tre både var tilmeldt cruiserløb. Ikke imponerende og ret sørgeligt, at der ikke kan samles flere både fra Hjarbæk, Hvalpsund, Skive og Virksund til en enkelt dags sejlads i Lovns Bredning. Vi kan håbe, at flere får lyst til at deltage.
Duelighedskursus
De første tilmeldinger til duelighedskursus er modtaget. Vi fylder op i den rækkefølge interesserede tilmelder sig. Kursus begynder i starten af 2024. Tilmelding, kursusdage, pensum og pris kan ses her: https://www.virksundsejlklub.dk/duelighedskursus/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *