Nabohjælp er vejen frem

Der var mange dramatiske billeder fra havne på de sydlige Sjælland og Jylland samt Fyn, hvor både på den ene eller anden måde forliste i stormen. På Thurø i Svendborgsund, i Præstø, Rødvig og i Åbenrå har stormfloden med østenvind kostet adskillige bådejere deres både. Nogle af forlisene skyldes desværre bådejere selv, der ikke havde sikret sig tilstrækkeligt før stormen.
I den inderste del af Limfjorden stod vi med det omvendte problem i storm-weekenden. Bådene stod fredag og lørdag på bunden af havnene, fordi vandet i fjorden ganske enkelt var presset ud i Nordsøen. Ugen forinden var der voldsomt højvande i fjorden på grund af vestenvind, hvor vandet var fosset ind i fjorden fra vest.
Vi må forvente, at disse situationer kan opstå med mellemrum. Der kan i ekstreme vejrsituationer, som tilfældet var under stormen, ske et skifte mellem højvande og lavvande inden for relativt kort tid. I de tilfælde kan bådene rive sig løs og komme til at ligge forkert. Der kan ske skamfiling, noget kan gå i stykker og fortøjninger kan være overbelastede mv.
Storme kan komme og gå. De opstår især i perioden fra oktober til marts. Som regel kommer der stormvarsel så betids, at man kan træffe sine foranstaltninger.
Hvad kan man gøre som bådejer?
Det mest sikre er naturligvis at optage sin båd inden vi løber ind i den traditionelle mere ustabile vejr. Men både på land skal også tilses før, under og efter uvejret.
 
Ligger båden fortsat i vandet, når stormen forventes at ankomme, skal bådens fortøjninger og andet tilses. Ligger båden ved en fast bro eller mole, så er det med at være ekstra påpasselig og en endnu vigtigere grund til med jævne mellemrum at komme forbi havnen. Ligger båden ved en flydebro skal båden måske ikke tilses helt så ofte, fordi båden stabilt vil følge broens bevægelsers op eller nedture. I den seneste storm weekend medførte højvandet dog enkelte steder, at vandet steg så meget, at også flydebroerne sejlede væk.
Uanset, skal der måske sættes ekstra sikringstov på eller et spring over til båden. Fortøjningerne skal måske også justeres. Flydebroerne skal måske forankres eller pæle forlænges i højden med ekstrarør.
Løse genstande på båden og sejl skal fjernes, så det ikke går tabt eller ødelægges under stormen.
Nabohjælp
Måske er det allervigtigst, at allierede sig med andre sejlere på havnen eller på broen, så man regelmæssigt kan tilse fortøjninger og både før, under og efter uvejret.
Det anbefales, at bådejere i god tid træffer aftaler med sine nærmeste bro- og bådvenner om på skift at tilse både og fortøjninger, så de som ejere kan stormen trygt i møde og med ro i maven. Erfaringen er, at en beredskabsliste med navne og telefonnumre bør udfærdiges inden storm er under opsejling. Det er måske nu den skal laves, så man er klar i næste storm.
Er man ude og rejse eller ikke har mulighed for at tilse båden, når uvejret ankommer, er det måske en ekstra god grund til at kontakte nabobådens ejer. Hjælp hinanden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *