Nyhedsbrev, vi arbejder med klima og miljø i Virksund

Der er ved at komme kød på skelettet. Vores fælles klima- og miljøplan, som sejlklub og lystbådehavn informerede om på generalforsamlingerne i starten af året, er ved at tage form.
Efter generalforsamlingerne nedsatte vi et fælles bæredygtighedsudvalg. Der er fem medlemmer i udvalget: Svend Nordby, Grethe Glerup Knudsen, Anna Trojahn, Bent Pedersen og Jens Kofoed. Udvalget har til opgave at sætte konkrete streger og tal på vores fælles klima og miljøplan. Planen rummer i sin enkelhed en blå plan for vandet, havnen og fjorden, en gul plan for energi og anlæg, en grøn plan for arealer på land samt en rød plan for spildprodukter og affald.
Onsdag d. 17. april var udvalget samlet til et inspirerende møde for at drøfte status for vores konkrete indsatsplan 2024. der kom nye ideer og forslag op, som nu vil blive samlet op i løbet af året. Vores ambition er, at vi sidst i 2024 bliver certificeret som bæredygtig sejlklub.
På denne plads vil vi gerne fortælle lidt om, hvad vi pt. har gang i for at give vores beskedne bidrag til at passe bedre på miljøet.
Den blå plan – vandet
Det væsentligste tiltag i den blå plan er at få undersøgt sandfang og filtreringsforhold ved spulepladsen omkring lystbådehavnens kran. Vi er ved at undersøge, hvordan vi kan fremtidssikre forpladsen, så den fremstår miljørigtig og lever op til myndighedernes krav.
I vores indledende undersøgelse har vi erfaret, at enkelte lystbådehavnen i Limfjorden er længere fremme i processen og derfor er det muligt at få en viden om arbejdsproces og økonomi mv. herfra. Det letter arbejdet en smule.
Vi har også besluttet at udfærdige en kort video som fortæller, hvordan sejlere og autocampere kan bruge Lystbådehavnens anlæg til tømning af holding tanke. Vi overvejer også, om vi kan udbrede information om anlægget ved at placere QR-koder visse steder på havnepladsen.
Den gule plan – energi
Vi har allerede kontaktet Dansk Sejlunion for at blive tilgodeset med tildeling af en energikonsulent, som kan vurdere, hvad vi i givet fald kan gøre for at spare på energien i klubhus, i andre bygninger og på havnen. Vi afventer svar på vores henvendelse.
Den røde plan – affald og spildprodukter
Som del af den røde plan vil vi gerne have en mere miljørigtig sortering af vores affald på lystbådehavnen. Vi oplever, at stort set al affald kommer i de samme containere på havnen. Vi ved imidlertid, at vi på et tidspunkt vil blive pålagt at gennemføre affaldssortering. Så derfor har vi henvendt os til Skive kommune og til grundejerforeningerne i Virksund. Vores indledende tanke har været at kunne benytte de molokker, som grundejerforeningen Virksund har opstillet tæt ved klubhuset. Denne løsning har vist sig ikke at være mulig i h.t. lovgivningen, fordi der i så fald vil være tale om mixe af frivillige foreninger og momsregistrerede klubber. Det betyder, at vi skal etablere vores egen miljøstation. Vi er nu gået i gang med at finde ud af, hvordan et sådan anlæg skal udformes, hvor det skal placeres og hvad det i givet fald ved koste mv.
Vi tror på, at det også bliver nødvendigt at se på, om vi benytter miljømæssigt rigtige vedligeholdelses- og rengøringsprodukter. Vi kan ikke bestemme, hvad den enkelte bådejer vil bruge af produkter, men vi kan opfordre dem til at bruge miljømæssigt nænsomme produkter, når de klargør deres både eller gør rent i krogene. Det vil givet betyde, at vi en gang imellem må acceptere, at produkterne bliver en smule dyrere, når produkterne bl.a. skal indeholde svanemærke mv.
Den grønne plan – arealer på land
På havnearealerne vil vi gå i gang med at danne områder med lidt mere biodiversitet og se på, hvordan vi kompostere vores grønne affald. Dette arbejde vil naturligvis ske i et samarbejde med ”arealfolkene” på havnen.
Vi vil også gerne blive at informere om affaldssortering mv. Men det må i første omgang afvente, at vi finder en løsning på etablering af en miljøstation.
Til sidst vil vi opfordre alle til at komme ud til standerhejsning og klargøringsdag lørdag d. 4. maj. Som led i oprydning og klargøring på selve havnen denne dag vil vi også lave affaldsindsamling på arealerne langs kysten. Når vi opdager og ser plastik, dåser, fiskenet og andet affald på kysten vil vi indsamle det i poser til storskrald. De små tiltag hjælper også.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage og gøre en forskel.
Hilsen
Bæredygtighedsudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *