Årets aktiviteter i og omkring Virksund Sejlklub

De nøjagtige datoer for aktiviteter og begivenheder i Virksund og Limfjorden findes i sejlklubbens google kalender. 

Nedenfor gives et kort overblik over aktiviteter og begivenheder i Virksund Sejlklub, i Virksund området og omkring Limfjorden. 

Her er oversigt over de faste ugentlige aktiviteter i Virksund Sejlklub

Dag

Aktivitet

Opstart

Mandag, aften

Pigesejlads

Ungdomssejlads

Starter i midten af maj.

Starter med sejlads først i maj.

Tirsdag, aften

Sejlerskole

Starter med sejlads først i maj.

Onsdag, aften

Kapsejlads kølbåde

Starter omkring 1. maj med Tune Up.

Torsdag, midt på dagen

Seniorsejlads og duelighed praktik

Starter i midten af maj.

Evt. lørdage

Jollesejlads for alle

Alle er velkomne.

Kapsejlads

For kølbåde
Onsdagssejlads. Tune Up gennemføres onsdag den 30 . april. De videre sejladser finder sted alle onsdage i perioden maj til september. I juli holdes dog fri. Skippermøde finder sted kl. 1825. Evt. gaster møder blot op til skippermøde. Klik og læs mere om onsdagssejladser.

Rotholm Rundt på tid. Sejladsen gennemføres på tid. Skipper og besætning vælger selv tidspunkt for sejlads efter vind og vejr i perioden fra starten af april til udgangen af oktober. Start og mål fra udlagte start og målbøjer ved Virksund.

Vestjysk Bank Cup afholdes lørdag i august i Virksund.

På tur

Fællesture er for såvel sejlbåde som motorbåde.
Fællesture for alle, forår/sommer. Der sejles på fælles togt i Pinsen 30. maj til 1. juni.

En dags fællesture til Hjarbæk eller Sundsøre lørdag den 8. august.

Evt. pigetur  til et sted i Limfjorden, som afslutning på årets pigesejlads.

Mandetur i Limfjorden. Finder normalt sted i uge 37.

Individuelle sejlture i Limfjorden til bl.a. kulturmøde samt skaldyrs- og muslingefestivaler mv.

Andre aktiviteter og begivenheder i Virksund

Du kan læse om sejlklubbens normale vinteraktiviter her.

Første lørdag i februar afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker normalt en måned før.

Før den egentlige sejlersæson starter, afholdes foredrag, en- dages kursus i motorlære og introduktion til kapsejlads og regler mv. En weekend i marts eller april afholdes målerdag, hvor båd og nye sejl kan indmåles.

Standerhejsning i klubben finder sted første lørdag i maj.

I slutningen af uge 29 afholder Borgerforeningen kræmmermarked i Virksund.

Fjordklyngen afholder forskellige lokale arrangementer i og omkring Fjorden for at vise naturens muligheder og mangfoldighed. Virksund Sejlklub har fra 2020 indledt et samarbejde med Fjordklyngen. I april afholdes fiskedag, hvor de fangede fisk og skaldyr tilllaves og spises. I maj fortæller en naturvejleder om fjordens dyreliv. I juni er der gourmet madlavning, i august laves oldtidsmad og i september afvikles svampetur. Fjordklyngens arrangementer findes her.