Har du lyst til at få gode stunder med andre, så meld dig som frivillig i sejlklubben.

Rygraden i vores sejlklub er alle de frivillige, som stiller sig til rådighed som ledere, som instruktører, som medlemmer af udvalg, og som hjælpere af enhver art på vandet og på land.

Vi har også brug for din indsats.

Alle kan bidrage med noget. Vi har som mange andre foreninger behov for at klubbens medlemmer tager aktiv del i klubbens aktiviteter og bidrager med en større eller mindre frivillig indsats til gavn for fællesskabet.

Som frivillig vil du med sikkerhed få nye og fantastiske oplevelser. Du vil møde andre mennesker i et hyggeligt samvær. Måske udbygges kontakten over tid til personlige venner. Som frivillig får du også ny erfaring, som du kan benytte i andre sammenhænge.

Spændvidden i de frivillige opgaver og aktiviteter i sejlklubben er stor. I langt de fleste tilfælde kræver den frivillige indsats ingen forudgående kvalifikationer. Blot din interesse er til stede og du vil yde en oprigtig indsats.

Vi er helt på det rene med, at omfanget eller tiden, som du kan afse til din frivillige indsats, er en væsentlig faktor. Det respekterer vi naturligvis fuldt ud. Så din indsats kan udgøre alt fra en time en gang imellem til flere timer om ugen. Det vil vi naturligvis afstemme i fælles forståelse, så du ikke binder dig for flere timer, end du kan klare.  Vi kan ligeledes fleksibelt ændre omfanget, såfremt du i en periode kan varetage flere opgaver eller afsætte mere tid. Det modsatte kan også være tilfældet.

Vi søger frivillige til aktiviteterne på vandet, og frivillige til at løfte forskellige opgaver på land. Kontakt sejlklubbens bestyrelse og meld din interesse.

På land har vi mandag aften behov for hjælpere under vores børn og unge sejlads om under vores jollesejlads om lørdagen. Vi har behov for hjælpere under Åbent Hus, som vil finde sted to til tre gange i løbet af sommeren. Vi har brug for en frivilligkoordinator, som kan bruge en PC en gang imellem og som forholdsvis jævnligt kommer i Virksund. Hvis du kan håndtere en fin polérmaskine, vaske en båd eller bruge en hidsig slibemaskine, så er der også et job for dig en eller to dage før sejlersæsonen starter.

På vandet har vi behov for bemanding af følgebåde til børn og unge sejlads mandag aften og til jollesejlads lørdag formiddag. I en kortere periode – ca. fem gange af et par timers varighed i foråret – afholdes duelighedstræning. Vi har behov for sejlere og sejlbåde til vores pigesejlads mandag aften og til vores sejlerskole tirsdag aften. Om torsdagen i dagtimerne har vi behov for som noget nyt at sejle sammen med seniorer, såfremt interessen er til stede for denne gruppe af personer. Du kan også hjælpe med at lægge bøjer ud og hente dem hjem et par gange om året.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *