Pas på lavt vand mod øst, når du sejler til Virksund.

Denne sommer har flere både desværre sejlet på grund i tragten øst for Virksund. Nogle er kommet fri ved egen kraft, mens andre har anmodet om hjælp til at komme fri af grunden. Årsagen til grundstødningerne er vel i de fleste tilfælde ukendskab til sejladsforholdene og overraskelse over, at vanddybden pludseligt falder så brat. 

Der er faktisk masser af vand, når man sejler i Lovns Bredning og sejler ind til Virksund Lystbådehavn og dæmning. Normalt er der fire til syv meter vand i en bred kanal, som gradvis indsnævres som en tragt indtil du når sandodden ud for Virksund. Selv større stålkuttere med muslingeredskaber kan sejle ind til Sundstrup på østsiden af Virksund Dæmningen.

Syd for Odden ind mod havn og sluse er vanddybden i øvrigt fortsat 4 – 7 meter og her er fine muligheder for at tage sejl ned og sætte fendere mv. før du enten sejler i havn eller gør klar til at gå igennem slusen.

De lokale ved, at der især i den østelige kant af tragten ind mod Virksund er utrolig lavt. Vanddybden falder brat fra fire – syv meter til omtrent en meter. Det, som måske lokker nogle både mod den østlige kant i tragten er sikkert, at der her findes den største vanddybde, men kommer du faretruende langt mod øst, kan det gå galt.

Sejl ikke tæt på den østligste fredningsbøje og lad værd med at sejle øst for en ret linie mellem bagbordssideafmærkning ved Virksund og sluseporten. 

Sejler du efter et opdateret søkort eller efter en kortplotter, bør der normalt ikke være nogen problemer, blot du som sejler husker at respektere de udlagte farvandsbøjer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *