Hvad koster det at have en båd?

Hvad koster det at have båd? Et helt relevant spørgsmål, når båden er købt. En 30 – 36 fods sejlbåd fra 80’erne i god og sejlklar stand kan ofte købes for under 200.000 kr.

Båden skal klargøres til sejlersæsonen

Skal din båd løbende fremstå i sejlklar stand, må du som bådejer årligt afsætte midler til den løbende drift. Driftsudgifterne er variable over tid og afhænger bl.a. af bådens alder, bådens størrelse, bådens udstyr og vedligeholdelsesstand mv.

Der kan alligevel gives en rettesnor for de årlige udgifter til båden. Driftsudgifterne omfatter bl.a. betaling af forsikring, havneplads, bådoptagning, vinteropbevaring, brændstof, evt. sejl og sprayhood samt vedligehold og bundmaling mv.

Bådens værdi

En båd er generelt betydelig mere holdbar end en bil. Derfor falder bådens værdi heller ikke på samme måde som en bil.

Ganske vist sker der almindeligvis en vis værdiforringelse, men hvis båden er af et anerkendt fabrikat og holdes i orden, vil den bevare en stor del af sin værdi. Det er således ikke usædvanligt, at 15-20 år gamle sejlbåde og deplacementsmotorbåde, som er af anerkendt konstruktør og fabrikant, i dag handles til priser, der er mere end det dobbelte af, hvad de i sin tid kostede.

Sejler båden uden at bruger midler på den?

I praksis er der ingen større forskel i driften af en motorbåd end en sejlbåd. Til motorbådens sejlads medgår selvsagt mere brændstof, til gengæld har du som bådejer ikke udgifter til sejl.

Vejret kan være uforudsigeligt

Vejret kan være uforudsigeligt

Hvis sejlbådens ejer er ivrig kapsejler, skal der formentlig nye sejl til lidt oftere, mens tursejleren, som passer godt på sine sejl, måske kan have sine i ti år, før de er tjenlige til udskiftning. Sprayhood eller bomtelt udskiftes, når de har været brugt i 15 til 20 år. Derudover vil der være løbende små justeringer og udskiftninger mv. på båden.

Indtil du selv har høstet erfaring med udgifterne, kan det være en god tommelfingerregel at regne med driftsudgifter på mellem 1 og 2% af bådens anskaffelsespris. Klargøring af båd om foråret koster omkring 1.500 kr. Indregner du øvrige variable driftsudgifter til bl.a. sejl hvert 10. år og en ny sprayhood hvert 15. år, vil en båd af en værdi af ca. 200.000 kr., have årlige driftsudgifter på 4.000 – 5.000 kr. Er båden mindre, er udgifterne selvsagt lavere og er båden dyrere er de tilsvarende større.

Forsikring

Forsikring er et område for sig selv, men en tommelfingerregel er her, at udgiften til en kasko- og ansvarsforsikring af en båd til 200.000 kr. vil normalt koste 4 – 5.000 kr. årligt.

Havneplads

Udgifterne til havneplads er vidt forskellige fra havn til havn.

De fleste har ikke alene behov for en plads til båden i vandet, men også et sted, hvor den kan stå på land om vinteren. De fleste havne kan også tilbyde sådanne faciliteter.

Åben Båd i Virksund

Spejder efter bådpladser i Virksund havn

Ud over udgifterne til havneplads og vinteropbevaring skal der regnes med omkostninger til at søsætte båden om foråret og tage den op på land om efteråret.

For en båd på omkring 30 fod vil de årlige udgifter til havneplads, inklusive søsætning og optagning, typisk ligge på omkring 6.000 kr. I nogle havne vil de være væsentlig mindre og andre steder betydeligt større.

Når regnebrædtet skal gøres op

Når regnebrættet gøres op vil de samlede årlige driftsudgifter ligge på ca. 20.000 kr. Holdes disse udgifter op mod familiens ferier i udlandet, samt leje af sommerhus, campingvogn eller båd mv. er prisen vel i den lave ende. For vælger familien at omveksle ferierne i udlandet med sejlerferie og weekender i den nye båd, så kan driftsudgifter til båd og ferie velsagtens udligne de årlige udenlandske ferieophold. Ophold en nat i en havn koster blot 50 kr.

En velholdt båd fra 80’erne har stadig i 2020 mange gode år i sig på vandet. Derudover har du stadig selve værdien af båden i hånden. Og værdien vil fortsat være forholdsvis høj, såfremt du passer og plejer din båd, som et kært familiemedlem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *