Spørgeskemaundersøgelsen gav gode svar

Som sejler er det af væsentlig betydning, hvis ikke afgørende, at du ved, hvor meget det blæser og hvor vinden kommer fra. Som bestyrelse er det også ret godt at vide, hvordan medlemmerne ser på klubben og i hvilken retning den bør bevæge sig. Bestyrelsen har derfor besluttet at spørge klubbens medlemmer til råds ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse.

Vi vil selvsagt gerne have så mange besvarelser fra medlemmerne som muligt. 38 havde denne gang valgt at besvare spørgsmålene. For to år siden, da vi sidst spurgte medlemmerne, var der ca. 30 besvarelser. Af disse 38 fra denne nye undersøgelse kommer ca. halvdelen af besvarelserne fra medlemmer, som har været med i over fem år. 75% af svarene kommer fra medlemmer, som deltager i klubbens aktiviteter og 25 % fra medlemmer, som ikke gør ellr som er helt nye i klubben, d.v.s. ankommet inden for det seneste år. Vi har denne gang brugt Google Analytics til at opsætte spørgeskemaet, så vi kan få en bedre præsentation og bearbejdning af de indkomne besvarelser.

Jeg vil her komme med en række observationer og vurderinger fra undersøgelsen.

  • De fleste finder, at kapsejlads sammen med pigesejlads og tursejlads giver mest værdi for dem skarpt forfulgt at børn og ungesejlads og duelighed.

  • Medlemmerne finder generelt, at vi har det rette fokus på aktiviteter i klubben.

  • Når det kommer til turaktiviteter er meningerne mere delte. Jeg tolker svarene, at der i overvejerende grad er tilslutning til to tur aktiviteter – en pinsetur og en familietur.

  • Af vinteraktiviteter er der størst tilslutning til generalforsamling og præmieaften, dernæst kommer foredragsaften og regelaften.

  • Langt de fleste vil gerne yde en frivillig indsats. 40% har ikke tiden til at yde en frivillig indsats lige nu, men gerne senere. 30 % vil gerne vide, hvilke opgaver de tilbydes, mens 25% ubetinget gerne vil yde en frivillig indsats. Med andre ord er det vigtigt at have kontakt til hver enkelt for at få dem i spil til frivillige opgaver. Langt de fleste vil gerne tilbyde sig til praktiske opgaver.

  • 75% finder i varierende grad, at de gerne vil ud og prøve J70 sejlbåd.

Ud over de forskellige tilkendegivelser er der nogle enkelte gode forslag, som vi må se på i bestyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *