Ny adgang til lokal vandstands- og vinddata

Adgang til vandstands- og vinddata fra Virksundslusen.

Ved Virksundslusen er vejr- og vandstandsdata blevet indsamlet i mange år. Hidtil er data ikke blevet offentliggjort. De seneste år har der fra flere sider været et ønske om at få adgang til vandstandsmålingerne, senest i forbindelse med et borgermøder i Sundstrup i 2022 om oversvømmelsesrisikoen fra fjorden. Dette ønske er nu imødekommet. Ud over grundejerne i Sundstrup og langs fjorden i øvrigt kan data være til gavn for bl.a. friluftsliv og lodsejere i ådalene.

De nævnte data kan ses via dette link til Dansk Miljø- og Energistyrings hjemmeside. https://sro.dme.as/virksund.

Løsningen tager sig bedst ud på mobil / tablet, men kan selvfølgelig også ses på pc.

De viste data omfatter:

  • Vandstande i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

  • Om afvandingsslusen er åben eller lukket

  • Strømretning gennem afvandingsslusen

  • Vindhastighed og vindretning

  • Vandtemperatur

  • Lufttemperatur

Man kan også se udviklingen i vandstande og udvikling i vindhastigheder ved at klikke på nøgletal. Her vælges periode og om man vil se data for både Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *