Nyhedsbrev december, sejl og sne

December starter med kulde og sne. Vejret rimer perfekt på gløgg, klejner, gran og julestemning.
Selv om det ikke har meget med jul at gøre, kan vi også varme os ved, at alle sejlklubbens joller og både er kommet på land. I sidste weekend blev Prins Valiant, vores RIB båd, kørt i stald. Så alt er i bedste orden, takket være frivillige kræfter i klubben.
Bestyrelsens arbejde
På den sidste dag i november havde bestyrelse møde. Det er femte møde i år. Bestyrelsen har til opgave at varetage klubbens drift, aktiviteter og opgaver i fælles forståelse med klubbens medlemmer. I bestyrelsen har vi en opfattelse af, at der er god indbyrdes forståelse og samarbejde, som indebærer, at de aftalte opgaver bliver løst.
På mødet fik vi fastlagt flere aktiviteter i 2024. Disse aktiviteter bliver indlagt i klubbens google kalender, så alle kan orienteres sig og evt. få aktiviteterne og datoerne i egen kalender.
Nogle af de væsentlige dagsordenpunkter på bestyrelsesmødet var at drøfte et forslag til en klima- og miljøplan, informere om møde i kapsejladsudvalget samt fremlægge plan for klubbens generalforsamling først i det nye år.
Er du interesseret i at læse mere om bestyrelsens arbejde findes alle referater på hjemmesiden – https://www.virksundsejlklub.dk/ Beslutning og drøftelser fra møderne kan læses af alle, som har lyst og interesse i at følge med. Efter hvert bestyrelsesmøde skriver vi også normalt ganske kort om de enkelte møder på vores facebook side – https://www.facebook.com/VirksundSejlklub/
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kapsejladsudvalget
Det nye kapsejladsudvalg havde også møde i november hjemme hos Kenneth og Vibeke. Vi evaluerede sejladserne i 2023 og så frem mod 2024. Der kom mange gode og konstruktive ideer på bordet. Sammenlægning af kapsejladsudvalg og regeludvalg, bøjernes placering, resultatopgørelse efter sejladser, sprint, Vestjysk Bank Cup og cruiserløb m.fl. blev drøftet. I den kommende tid vil ideerne blive ført ud i livet, så vi kan få glæde af initiativerne i 2024.
 J70 vintersejlads
Når jeg øverst har skrevet, at alle klubbens både er bragt på land, så er det ikke helt korrekt. Vi kørte klubbens J70 til Lemvig i oktober. Den ligger nu og svejser ved en af marinaens pontonbroer sammen med Lemvigs egne J70 sejlbåde. Vi er nu fire J70 sejlbåde om søndagen.
Vi har indtil videre haft mulighed for at sejle fire søndage i Lemvig. Vi fortsætter sejlads hver søndag vinteren over. Det er fantastisk sjovt og givende at sejle sammen. Fællesskab, frisk luft, sejlads, intens konkurrence på vandet og frokost sammen efter sejladserne er nogle af ingredienserne søndag formiddag. Har du lyst til at deltage, så kontakt jenskofoed@live.dk
Duelighedskursus 2024
Tirsdag d. 12. december afholdes introduktion for duelighedskursus. Der er p.t. otte – ni tilmeldte kursister. Der er fortsat ledige pladser, hvis du går med tanker om at tage et duelighedsbevis. Den 12. december vil vi fortælle om kursusprogrammet, en tidligere kursist vil fortælle om hans oplevelser på kursus og vi vil introducere de interaktive duelighedslektioner. Der vil også være lidt undervisning i læsning af søkortet. Vi glæder os til at komme i gang. Programmet for denne vinters duelighedskursus kan ses på: https://www.virksundsejlklub.dk/duelighedskursus/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Generalforsamling 2024 og præmieuddeling efter onsdagssejlerne i 2023
Sæt kryds i kalenderen. Sejlklubbens generalforsamling og præmieuddeling afholdes onsdag d. 7. februar 2024 i Virksund. Vi starter kl. 19 med præmieuddeling.
Andre aktiviteter i januar 2024
Vi vil som vanligt arrangere sammenkomst for klubbens frivillige i januar. Tirsdag den 23. januar vil Sven Primdal holde foredrag om hans personlige rejse gennem det sydlige Afrika. Derudover afholdes duelighedsundervisning flere dage i januar.
God jul til alle
Her til slut vil Virksund Sejlklub og bestyrelse ønske alle en rigtig god jul.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *