En festlig og fornøjelig generalforsamling 2024

Virksund Sejlklub har afholdt en festlig og fornøjelig generalforsamling onsdag d. 7. februar 2024. De ca. 40 medlemmer, som var dukket op til generalforsamlingen, bidrog til at skabe en god og positiv stemning.
Et fyldigt referat fra generalforsamlingen, inklusive beretning, findes her: Referat GF 2024. Selve beretningen findes her: Beretning 2023 og her: Beretning 2024, præsentation
Som dirigent blev generalforsamling kompetent ledet af Kristian Brøns. Tak til Kristian for at varetage dirigentrollen.
På mødet blev Preben Mehl valgt som nyt bestyrelsesmedlem for et år. Vibeke Stjerneby Mortensen, Kenneth Stjerneby Mortensen og Susanne Fogtmann blev alle genvalgt for to år. Bent Pedersen blev genvalgt for et år som suppleant. Tillykke til alle med valget.
Resultatopgørelse 2023, balance 2023 og budget 2024 blev præsenteret af klubbens kasserer. Der var ikke bemærkninger til regnskabet.
Medlems- og familiekontingent vil i 2025 være uændret 600 kr. hhv. 1500 kr.
På generalforsamlingen var en orientering om en ny klima- og miljøplan 2024. Planen er i vinter udfærdiget i et samarbede mellem Lystbådehavn og Sejlklub. Der vil senere komme en nærmere præsentation af planen på www.virksundsejlklub.dk
På mødet blev de forskellige udvalg i sejlklubben udpeget for en ny et årig periode. Der kan læses mere om udvalgene her: Bestyrelse og udvalg  Det skal dog nævnes, at der var udskiftning i kapsejladsudvalget. Jørgen Christiansen og Sven Primdal takkede begge af efter mange års arbejde i udvalget, Claus S. Nielsen og Camilla Mathiasen indtræder i udvalget. Kapsejladsudvalget og regeludvalget sammenlægges i ét udvalg.
Claus Thiel Sørensen fik tildelt klubbens sejlerkniv for hans indsats omkring ungdomssejlads og Henning Kristensen fik tildelt en vingave, som tak for en stor og vedvarende indsats gennem mange år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *