Invitation til Vestjysk Bank Cup 2024

Virksund Sejlklub inviterer til

VESTJYSK BANK CUP 2024

Lørdag den 25. maj 2024 i Virksund

Virksund sejlklub har fornøjelsen af invitere de omliggende sejlklubber til at deltage i kapsejladsen Vestjyske Bank Cup 2024 (VB Cup).
Efter en lang, mørk og våd vinter bliver det én af de første lejligheder til at komme på vandet for at sejle kapsejlads med andre klubber.
Kapsejladsen afholdes fra Virksund Lystbådehavn lørdag den 25. maj 2024. Der er start/mål lige uden for havnen og der sejles på baner, hvor de deltagende både flere gange kommer tæt på land, så sejladserne bliver meget publikumsvenlige.
          Skippermøde afholdes kl. 09.00 og første start går ca. kl. 09.45.
Der er præmieoverrækkelse senest kl. 16.30.
VB Cup afvikles med to sejladser, hhv. formiddag og eftermiddag. Vi vil tilstræbe et par spændende, udfordrende og publikumsvenlige sejladser.
Der sejles efter DH-mål i følgende klasser:
  • Både med spiler
  • Både uden spiler
Desuden:
  • J 70, forudsat at der tilmeldes mindst tre både. Ved færre både sejler J 70 efter DH-mål.
  • Cruiserbåde (både uden målebrev). Cruiserbåde sejler med flag og efter søvejsreglerne.
Sejladserne afvikles med respitstart (”harestart”), så alle både kommer i mål nogenlunde samtidigt og placeringerne er umiddelbart forståelige for publikum.
Der er præmier for hver tre startende både i hver klasse.
Deltagende både ligger gratis i havnen fra fredag aften til søndag morgen. Både der ankommer på trailer søsættes og tages på land af havnens kran, uden vederlag.
Forhold omkring forplejning i f.m. stævnet findes her: Forplejning til Vestjysk Bank Cup 2024
Tilmelding sker i to step ved:
  1. Sende e-mail med tilmelding til niels@klemm.dk med flg. oplysninger: Bådens navn, type, DEN nr, hjemhavn, ønsket løb, skippers navn og tlf. samt navn på ansvarsforsikringsselskab.
  2. Indbetale 300 kr. på sejlklubbens konto nr 9261-4190026421 med tekst VB Cup samt bådens navn.
Tilmeldingen skal ske senest den 20. maj 2024.
Spørgsmål om stævnet kan rettes til Niels Klemm tlf. 28 18 20 51 eller niels@klemm.dk
Virksund Sejlklub håber på mange deltagende både i denne forårssejlads.
Med sejlerhilsen
Virksund Sejlklub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *