Nyt fra Limfjordens Sejlsport april 2024

Nyhedsbrev fra Limfjordens Sejlsport , april 2024

 

Kære sejler
Påskeferien er nu agterudsejlet for i år og de fleste af os begynder at spejde hen over stævnen mod søsætning af vores både. Det er altid en rar fornemmelse på dette tidspunkt af året at tænke frem mod nye drømme, der skal udleves på vandet.
Nu hvor sejlersæsonen står for døren, så er det tid til at gøre en kort status for Limfjordens Sejlsports aktiviteter og arrangementer.
Vi har netop i marts afholdt generalforsamling og har også afholdt det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. Niels Sohn, Skive Sejlklub, gik af som formand og Jens Kofoed er afløseren på formandsposten. Lars Stoklund fra Rønbjerg Sejlklub er indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Søren Christiansen blev genvalg og Knud Kristian Wrist er still going strong som kasserer. Tak til Niels for din mangeårige indsats og tak til Lars for at indtræde i bestyrelsen.
Hvorfor et nyhedsbrev?
Den nye bestyrelse har på deres første møde bl.a. besluttet at fordele et nyhedsbrev, som fortæller om, hvad der sker rundt om og i foreningen. Vi vil gerne udbrede kendskabet til, hvad foreningen går og laver på fællesskabets vegne.
Vi håber også, at du har lyst til at viderefordele vores fælles nyhedsbrev om sejleraktiviteterne i Limfjorden. Vi vil også opfordre alle til at henvende sig til bestyrelsen, hvis du eller I måtte have forslag og indspark til bestyrelsen.
Sejleraktiviteter 2024
I enkelte klubber har der været vintersejlads. I Aalborg, Lemvig og Struer har vi kendskab til, at der periodevis er blevet sejlet i J70’ere og J80’ere mv. Det er fantastisk, at vi bliver flere og flere, der får erfaring med at sejle hele året. Bare sikkerheden er på plads, kan der skabes meget god sejlads på fjorden. I Lemvig har vi afviklet mange korte sejladser i kirketiden om søndagen. Vi håber, at flere vil have lyst til at gå sammen og deltage i vintersejlads næste vinter et af de steder, hvor denne aktivitet er sat på formel.
Inden vi helt lukker ned for denne vinters aktiviteter, skal der her reklameres for Danske Tursejleres arrangement i Virksund Sejlklub torsdag d. 11. april kl. 19. Tilmelding er påkrævet. Læs mere om arrangementet her: https://dansketursejlere.dk/nye-foredrag-med-thomas-veber/
Vi vil også gerne slå et slag for et arrangement i Lemvig Sejlklub søndag d. 14. april kl. 16. Her vil Anders Kronborg Kjær fra Oure Efterskolerne komme og fortælle om besætningssamarbejde. Anders Kronborg Kjær fortæller her om initiativet:  https://oure.dk/nyheder-events/book-et-gratis-foredrag-af-anders-kjaer-fra-oure-kostgymnasiums-sejlerlinje-i-din-sejlklub
Jeg vil også nævne, at netværket af kvindelige sejlere har haft møde i Rønbjerg. Flere kvinder deltager i dette årlige netværksmøde. Limfjordens Sejlsport støtter netværkets møde økonomisk. Vi kan også glæde os over, måske i kraft af netværksmøderne, at flere sejlklubber får lyst til at få kvindesejlads på aktivitetsprogrammet. Godt at se!
Der har også været afholdt netværksmøde for børn og ungdom. Ungdomsledere prøver på mødet at udfordre hinanden omkring bl.a. sejleraktiviteter, rekruttering og fastholdelse. Til seneste møde deltog også Finn Beton fra Aarhus, som øsede ud af hans store erfaringer om ungdomssejlads. Flot initiativ!
Aktivitetskalenderen for selve sejlersæsonen 2024 er på plads og I kan få et hurtigt overblik over de nærmeste aktiviteter ved at trykke på link: https://limfjordens-sejlsport.dk/
Interesse varetagelse overfor myndigheder
Som det sidste vil vi gerne fortælle om interesse varetagelse, som også er del af Limfjordens Sejlsports domæne. Vi er meget opmærksomme på, hvad der sker med Limfjorden og vil fortsat forsøge at medvirke til at forbedre Limfjordens tilstand. Det kan være ved at deltage i affaldsindsamling, ved at drøfte situationen med lokale politikere eller ved at deltage i fora, herunder i følgegruppe til Limfjordsrådet, hvor en renere og bedre Limfjord er i spil. Denne vinter har vi udfærdiget høringssvar om den nye havplan, hvor det gennemgående emne er at sikre fortsat fri sejlads i fjorden. Vi deltager også i de løbende høringer fra Vejdirektoratet om brospærringer, fordi vi gerne fortsat vil sikre så gode muligheder for sejlerne i Limfjorden som muligt.
God sejlersæsonen til alle sejlere i Limfjorden.
På bestyrelsens vegne jens Kofoed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *