De foreløbige konklusioner på forsøg med ruerpinde i havnen.

Sejlernes sikkerhed tilsidesættes, når broerne i Limfjorden og i Mariager Fjord skal fjernbetjenes. Transportminister Benny Engelbrecht har besluttet at opsige aftalerne med brovagterne fra årsskiftet 2021/2022, hvorefter Vildsundbroen, Aggersundbroen og broen ved Hadsund skal fjernbetjenes fra en fjerncentral i Aalborg. Læs mere…