Hvad skal du huske, når båden skal på land?

Hvad skal du huske, når båden skal på land? Langt de fleste motor- og sejlbåde tages op af vandet i løbet af efteråret. De fleste bådforsikringer har gyldighedsperiode til begyndelsen af november, så på dette tidspunkt skal bådene normalt være løftet sikkert op, ellers skal du tegne dig en anden forsikring. Nok om det.

Båden skal som sagt på land og hvad bør du så huske? Mange har nok nogle faste rutiner. Det skal dog ikke afholde os fra at komme med en mere udførlig oversigt over de ting, som du som bådejer med fordel kan efterse og ordne, når båden tages op på land. Oversigten nedenfor kan med andre ord virke til inspiration for bådejere, som skal til at have båden op eller som lige har fået båden på land.

Mens båden endnu er i vandet
Soling ved kranBåden vaskes indvendig og udvendig med vand tilsat en smule bådshampoo, for at fjerne salt.

Sprayhood og vinduer i sprayhood må kun vaskes i koldt vand, sæbemiddel vil ødelægge materialet.

Vinduer i sprayhood mættes med lampeolie eller lugtfri petroleum.

Alle beslag på båden kontrolleres, og der tjekkes for utætheder i dækket.

Husk altid, at frostsikre bådens ferskvandsystem, toiletsystem og kølevandsystem, og tøm vandtanke og spildevandstanke. Blæs evt.
ferskvandsslanger igennem, og husk at tømme din varmtvandsbeholder og brusedræn.

Fyld dieseltanken helt op for at undgå kondens og tilsæt konservator for at undgå dieselpest. Alternativt tøm tanken helt.

Skal båden blive i vandet vinteren over, bør du sætte ekstra kraftige og lange fortøjninger på, for at kompensere for forskelle mellem høj- og lavvande.

Tøm båden for alt, der kan suge fugt til sig – hynder, sejlertøj mm. Hæng fugtposer op i båden, og husk at skifte dem, så du undgår fugtskader om læ. Brug evt. affugter i et par dage.

Afbryd de elektriske forbindelser – og tag evt. batterierne med hjem og opbevar dem køligt, tørt og frostfrit. Tjek syreniveau og efterfyld med demineraliseret vand.

Presenning
Skal båden overdækkes, så efterse presenningen for huller, så der ikke kan komme vand ind.

Nogle sejlmagere laver ret gode presenninger som er formsyede til din båd.
Monter presenningen hurtigt inden sneen falder, husk der skal være gennemtræk, åbning i begge ender.

Husk at presenningen eller tovværket kan ridse fribordet.

Sikre dig at presenningen fastgøres til båden. Brug evt. noget gammelt tovværk at holde på presenningen.

Når båden kommer på land
Kontroller kølen for skader, og se om glasfiberlamineringen er intakt.
Gennemgå bunden af båden for eventuelle skader.

Vask båden grundigt, mens bunden er våd. Det er meget nemmere at slibe bunden, mens den er gennemblødt.

Husk også at vaske køleskabet, og efterlad det på klem.

Tjek rorlejer for slør. Har du rat så tjek for slør i styrewiren, så den ikke kan hoppe af kvadranten.

Kontroller om der er skader i gelcoat eller i malingslag i på fribord eller i vandlinjebælte.

Tag alle elektroniske instrumenter ud, hvis de er lette at demontere, for at undgå tyveri.

Husk, at det kolde danske vejr sjældent gør arbejdet nemt, da lak og maling kun kan påføres ved minimum 15 grader c.

Mast og rig
Er der tegn på tæring ved mastens rustfri beslag?
Er den rustfri rig helt afmonteret inden masten lægges væk?
Er skivgatterne spulet rene, kører letløbende og intakte?
Er lanterner og andre lys i masten beskyttet for vinteren?
Tjek at al elektronik i masten fungerer optimalt.
Er de rustfri wirer helt fri for lus?
Er der revnedannelser i terminalerne?
Er der revner i vantskuernes kroppe, gafler og kontramøtrikker?
Er der skader på gevind i vantskruerne?
Hvad er status på Windex?
Alle fald bør udtages og kontrolleres. Sæt andre liner i om vinteren.

Indenbords- og påhængsmotor
Skift motorolie og filtre, og kontroller kølevandstand med måleapparat eller gå til en fagmand.
Zink-anoder udskiftes på propel, motorblok og propelakse.

Gearolie skiftes på påhængsmotorer, der køres igennem med ferskvand.

Smør bevægelige dele og tjek for tærezink og kølevandsimpeller hvert
andet år.

Afmonter propellen, idet tyveri af en propel kan være ret kostbar
Indenbordsmotorens propeller og propelakse tjekkes for tæring og slør. Se efter slør i propeller.

Rulleforstag
Ruller forsejlet korrekt op?
Er tromlen letløbende?
Er headfoilet beskyttet for vinteren mod knæk og buk?
Rulleforstagets furler skylles i bund og top, brug ikke fedt eller olie, det holder på snavs i kuglelejet.
Er headfoilets samlinger i orden?
Glider forliget fint i headfoilet?
Fungerer topsvirvlen som den skal?

Sejl
Er sejlet blevet gråt og eventuelt mørt af sollys?
Er syninger og limninger intakte?
Er rullegenuaens solbeskyttende dækdug stadig helt intakt?
Er forstærkningerne ved salingerne intakte?
Er lig-båndet i agterliget intakt?
Er sejllommerne intakte?
Er der nogen form for rifter i sejldugen?
Hvis sejl skal repareres, er det en god ide at sende dem til sejlmageren i god tid inden foråret kommer!

Tovværk
Vask fald, skøder og trimliner i ferskvand, så saltvand kan vaskes ud.
Er strømpen på fald, skøder og trimliner intakt? (Vend eller afkort fald, så de ikke slides samme sted i aflasteren hvert år).
Har alle fald, skøder og trimliner den rette længde? (Noter længder på alle tov og trimliner på båden. Kan bruges ved nyanskaffelser).
Er der liner, der trænger til at blive splejset, brændt eller tacklet?

Spil og aflaster.
Er spillet letløbende og vedligeholdt med fedt og fjedre?
Kan aflasterne holde på fald, skøder og trimliner?
Er aflasternes kæber intakte og effektive

Blokke
Afmonter alle blokke og skyl dem i ferskvand (ikke for længe).
Tjek, at alle blokke intakte og letløbende?
Er kugler og ruller helt intakte i kugle- og rullelejeblokke?
Samtlige blokkene bør smøres med silikone.

Søventiler og slanger
Kan alle søventiler åbnes og lukkes let og effektivt?
Er søventilerne i god og pålidelig stand?
Er alle gennemføringer i god og pålidelig stand?
Er slangerne til gennemføringerne i god og pålidelig stand?
Er alle spændbånd i god og pålidelig stand?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *