Nyhedsbrev november – vinterens aktiviteter er planlagt og i gang

Selv om temperaturen uden for lige nu slår tidligere varmerekorder, er de fleste både kommet på land. Hvis disse temperaturer fortsætter med at bevæge sig op ad de kommende år, er det måske værd o at begynde og overveje, om sejlersæsonen kan udvides. I dag kom temperaturen midt på dagen op på 18 grader.

I starten af oktober blev afholdt standerstrygning for første gang i flere år. Lidt over 40 mennesker deltog i den efterfølgende hyggelige middag i klubhuset.

Velkomstaften

Selv om temperaturerne har slået nye rekorder i slutningen af oktober har vi taget hul på vinteraktiviteterne. Der var 12 tilmeldte til velkomstaften, som blev afholdt 26. oktober i klubhuset i Virksund. Som ved de tidligere lejligheder var der stor interesse for at høre om aktiviteter og havnepladser mv. Fire af de tilmeldte har indmeldt sig i Virksund Sejlklub som medlemmer. Hen over vinterperioden er deres medlemskab helt og aldeles gratis.

Klubbåde og joller på land og i hus

Klubbådene og jollerne er kommet op af vandet og vinterklargjort. Det er en fornøjelse at deltage i opgaveløsningen, når mange frivillige vil assistere. Det går nemmere og af og til falder en munter bemærkning, som gør det meget nemmere at samarbejde om opgaverne. Tak for hjælpen.

Bestyrelsesmøde i oktober

Bestyrelsen i sejlklubben har i oktober afholdt ordinært møde. Her blev vinteraktiviteterne drøftet og konfirmeret. Vi havde en drøftelse om status vedrørende anskaffelse af J70 sejlbåd og fastlæggelse af kontingent mv. for den kommende periode. Klubben deltager i Dansk Sejlunions årlige klubkonference i november i Vingsted.

Vinteraktiviteter er skema- og datolagt

Siden oktober er der planlagt nye aktiviteter i løbet af vinteren. Nedenfor kan ses det samlede program. Aktiviteterne er lagt på hjemmesidens kalender, som kan ses på forsiden af www.virksundsejlklub.dk

2022

 • Velkomstarrangement er allerede planlagt til 26. oktober. Deltagelse fra bestyrelse imødeses.

  Bestyrelse bedes notere dato i kalender.

 • Oprydningsdag på havnen 6. november. Alle opfordres til at deltage.

 • Møde 6. november mellem kvinder fra sejlklubber omkring Limfjorden. De drøfter mulige initiativer omkring samarbejde og kvindesejlads 2023.

 • Dansk Sejlunion klubkonference 11. og 12. november i Vingsted. Virksund Sejlklub deltager.

 • Møde med kapsejladsudvalget onsdag den 14. december.

2023

 • Duelighedskurser i Virksund starter i henholdsvis januar og februar.

 • Nytårsparole d. 11. januar 2023 kl. 18.

 • Generalforsamling onsdag 8. februar kl. 19.

 • Motor fejlfinding d. 15. februar 2023.

 • Martha film mv. d. 22. februar 2023.

 • 1. marts kl. 19 Sven Primdal afholder spændende og oplysende foredrag om hans spændende rejse gennem det sydlige Afrika.

 • Målerdag d. 18. marts 2023.

 • Velkomstarrangement d. 12. april 2023.

 • Introduktion til kapsejladsregler for alle interesserede i Limfjorden Sejlsport. Afholdes i Virksund. Jan Stage inviteres til at komme 19. april.

 • Standerhejsning 6. maj.

Duelighedskurser i Virksund

Der starter hele to duelighedskurser denne vinter. Midtjysk Sejlerskoles kursus flytter i år fra Skive til Virksund. Duelighedskursus, som i flere år har været afviklet i Hjarbæk, flytter til Virksund i år. Lystbådehavnen har meget velvilligt stillet klubhuset til rådighed for disse kursus aktiviteter. I skrivende stund er der fortsat plads til flere deltagere på kurserne. Tilmelding sker gennem denne side: https://www.virksundsejlklub.dk/kurser-virksund-sejlklub/duelighedskursus-for-lystsejlere/

Nyt fra Limfjorden Sejlsport

Bestyrelsen har afholdt møde i Aalborg. Det blev bl.a. besluttet at afholde regelaften med jan Stage. Arrangementet afholdes i Virksund (se under emnet vinteraktiviteter). Det blev videre besluttet at flytte Virksund Sejlklubs DJS Cup fra september til en ny termin i midten af maj – lørdag den 13. maj.

Limfjordens Sejlsport er optaget som repræsentant i et nyt kystvandråd for den centrale del af Limfjorden. Foreningen har videre søgt og fået aktindsigt i de udfærdigede sejladsrisikoanalyser for klapbroerne i Limfjorden. Bemærkelsesværdigt er det i den forbindelse, at Søfartsstyrelsen end ikke har deltaget med repræsentation i dette arbejde.

Når båden skal op

Her på falderebet vil jeg minde om, at der på hjemmesiden og andre steder findes artikler om de vinterforberedelser, der altid er, når man tager sejlbåden eller motorbåden op af vandet. Du kan læse om vinterforberedelserne her: https://www.virksundsejlklub.dk/2019/10/18/hvad-skal-du-huske-naar-baaden-skal-loeftes-op-paa-land/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *