God stemning under generalforsamling

Med Corona krisen agterudsejlet er vi tilbage i hjemmelige farvande. Virksund Sejlklubs generalforsamling blev afholdt onsdag den 8. februar 2023. 

Referat, beretning og status økonomi fra generalforsamlingen 2023 findes her:https://www.virksundsejlklub.dk/virksund-sejlklub-er-din-klub/virksund-sejlklubs-moeder/

Knap 40 medlemmer var dukket op til det velbesøgte møde, som blev afviklet i god ro og orden. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmerne til mødets dagsorden, men under punktet eventuelt modtog bestyrelsen en række gode input, som vi vil drøfte på kommende bestyrelsesmøde.

Kristian Brøns fik overrakt en fin fint fremstillet sejlerkniv for hans indsats for sejlklub og sejlerskole gennem mange år. Tak for den gode indsats.

På generalforsamlingen valgte Carsten Overgaard at træde tilbage. I stedet modtog Martin Jørgensen valg. Som formand vil jeg gerne takke Carsten for hans gode og uegennyttige indsats for klubben gennem de senere år. Vi vil også gerne byde Martin velkommen i bestyrelsen og ser frem til samarbejdet.

På generalforsamlingen modtog både Jens Kofoed, som formand, og Bent Pedersen, som suppleant, genvalg.

På vegne af bestyrelsen

Jens Kofoed

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *