Behov for førstehjælp til Limfjorden

I starten af februar 2024 har Virksund Sejlklub haft læserbrev i Skive Folkeblad om Limfjordens tilstand. Artiklen kan læses her: 
Behov for førstehjælp til Limfjorden
I Skive Folkeblad kan vi 30. januar læse, at Goska Rasmussen og Anders Bøge – begge fra Skive Byråd – udtrykker bekymring for Fiskeristyrelsens forlængelse af tilladelser for tre muslingeopdrætsanlæg i fjorden. Disse bekymringer deler vi til fulde.
Vi er som sejlere oprigtig bekymret for muslingeanlæggene i den indre del af Limfjorden, hvor vandgennemstrømningen i forvejen er lav. Anlæggene hjælper desværre ikke med at fjerne kvælstof i tilstrækkeligt omfang. De forurener bunden og fjerner betingelser for at fauna og flora får gode vækstbetingelser omkring anlæggene. Høsttallene for en række anlæg viser desværre også, at de leverer betragteligt mindre end forventet. Derudover virker det ikke til, at der føres tilstrækkelig kontrol med anlæggene og der stilles heller ikke krav om oprydning i de områder, hvor anlæggene er placeret, selv om de helt gratis får stillet havareal til rådighed. De steder, hvor muslingeanlæg findes – enten udlagt som linemuslinger eller som smartfarms (plastikrør) – kan der ikke være andre aktiviteter.
Danmarks Havplan er p.t. under høring med termin 5. februar 2024. Det samlede havareal, hvor man kan placere muslingeanlæg i Limfjorden, er i den ændrede plan, nu udvidet som det eneste sted i landet. Mere end 50% af havarealet vest for Løgstør kan nu benyttes til produktion.
I Havstrategiplan II, indsatsplaner, arbejdes nationalt for at få et sundere, renere og produktionsmæssigt bedre havmiljø rundt om Danmark. Det er faktisk et krav opstillet i EU’s vandrammedirektiv. Status for Limfjorden er, at den i dag praktisk talt er stendød med udbredt iltsvind. I Limfjorden går man den modsatte vej. Nu er der også tanker om at gå i gang med muslingeopdrætsanlæg i Lovns Bredning. Som sejlere kan vi med de blotte øjne se, at vandet omkring muslingeanlæggene ikke er renere, selv om de har ligget i områderne i mange år. 
Fiskeristyrelsen finder tilsyneladende, at alt er i skønneste orden. Vi er meget bekymret og ser ikke muslingeanlæg som et fremtidigt værktøj til at genoprette fjorden, som et sundt, rent og produktionsmæssigt godt havmiljø.
Jens Kofoed
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *