Har du husket at forny dit medlemskab af sejlklubben?

Som sejlklub er vi helt afhængige af, at sejlklubbens medlemmer. Vi kan ikke gennemføre vores aktiviteter uden at der er finansiering til at afholde aktiviteterne. Sejlklubben har de senere år været i en god udvikling med flere medlemmer. Denne udvikling søger vi at fastholde ved gradvis at udbygge og vedligeholde vores aktiviteter.
Vi vil derfor erindre om, at det er tid for indbetaling af kontingent til Virksund Sejlklub for 2024. Sidste frist for rettidig indbetaling er fastlagt til den 16. februar 2024.  
Vi håber, at du fortsat har lyst til at være medlem af sejlklubben og skal derfor bede dig indbetale kontingentet. Medlemmer af sejlklubben har 4. februar modtaget opkrævningsmail fra klubbens kasserer.
Er du endnu ikke medlem af sejlklubben, er der også råd for det. Du kan tilmelde dig ved at trykke på dette link.:
Har du lyst til at kende klubbens aktiviteter, kan du kontakte medlemmer af bestyrelsen. Du er også velkommen til at komme til gratis velkomst arrangement torsdag d. 4. april i Virksund.
Kontingentet for 2024 er 600 kr. for enkelt personer og 1500 kr. for familier. Kontingent indbetales til klubbens konto: 9261 – 4190026421 –  Vestjysk Bank.  Husk at notere navn på medlemskabet i bemærkning til modtager – så vi kan registrere din indbetaling.
Familiemedlemskab dækker to voksne og hjemmeboende børn under 18 år. Det er vigtigt, at sejlklubben får oplysninger om navne og fødselsår på de enkelte familie medlemmer. Oplysningerne skal sendes til Sejlklubbens kasserer på vibs1628@gmail.com.
Med sejler hilsen og med håbet om en rigtig god sæson 2024
Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *