Få mere ud af dit forsejl

Følger du nogle få og enkle regler, vil du – uanset om du sejler tursejlads eller onsdagssejlads – få en sejlbåd i behagelig balance. Rorpresset vil blive mindre og dermed nemmere at styre båden. Det giver tilmed større fart i båden. Der er med andre ord flere fordele ved at trimme dine sejl efter vindforholdene.

Rulle forstag med få indstillingsmuligheder

Mange bruger i dag rulleforstagssystem. Det gør livet lettere, når man især skal ind og ud af havn. Det betyder dog også – afhængig af rullesystem – at det kan være næsten umuligt at benytte bådens hækstag som dynamisk trim mulighed. Det er dog andre muligheder for at opnå et godt trim.

Først fokkefald. Mange både med stor genua, som den primære trækkraft, sejler med rullesystem. Nogle glemmer at kontrollere forsejlsfaldet, når de bruger rulleforstagetssystem for sejlet er jo allerede monteret og i top. Du kan imidlertid opnå flere fordele ved at kontrollere faldets spænding, hver gang, du skal ud og sejle.

Faldet trimmer både dybde og facon i sejlet. Når faldet strammes, gør du sejlet fladere, og sejlets facon flyttes frem mod forstaget. Tilsvarende laver du mere dybde og facon i sejlet, når faldet slækkes. Her taler vi om at justere 5 – 10 cm på faldet på en mellemstor sejlbåd.

Når det blæser op, strammer du faldet, så sejlet bliver fladere. Herved bliver det nemmere at holde båden i balance. Modsat er det en fordel at slække lidt på faldet, hvis vindstyrken falder.

Du kan også bruge sejlets facon helt inde ved staget som indikator for, om faldet er spændt for hårdt eller står for slækt. Ser du rynker eller folder fra staget og skråt opad i sejlet, står faldet for stramt. Står folderne modsætningsvis skråt nedad fra forstaget mod cockpittet er det tegn på, at faldet sandsynligvis skal strammes.

I bølgesejlads og sejlads i krap sø gælder der et særligt princip. Sejlet facon bør i disse tilfælde være lidt dybere end du ellers ville stille det til den pågældende vejrtype. Et lidt dybere og rundere sejl giver båden mere ”trækkraft” til at sejle op over eller igennem bølgerne. Vi taler om at slække faldet nogle få cm.

Skøderne er halet ind til kryds

Dernæst skødetryk. Med fokkeskøderne trimmer du sejlet i f.t. vindretningen og på bidevindkurser til at trimme bådens balance og fart. På foran for tværs hales fokkeskøderne efter de aktuelle forhold med vind og sø, og principperne er egentlig de samme som for fokkefaldet.

Når vandet er forholdsvis fladt og du vil gå højt til vinden i mellemluft, eller når vinden er frisk til hård, skal forsejlet skødes hårdt. Haler du skøderne helt ind, så meget de kan få, vil du flade sejlene og trække faconen frem i sejlet. Modsat giver det en lidt dybere og rundere facon på sejlet, hvis du lige slækker et par cm på skødet. Det vil give mere trækkraft i bølgerne og gøre båden lidt nemmere at styre.

Hvis du vil sejle afslappet med lidt ”tilgivelse” for rorsmandens håndtering af rorpind eller rat så slæk et par cm i forhold til at hale hårdt hjem. Det er også vigtigt at sejle med lidt slæk – en til to cm – på fokkeskøderne, hvis søen er grov i forhold til vindstyrken. Ellers ligger båden bare og hugger i bølgerne.

Skødeskinne sat til genua

Til sidst skødepunkt. Med bådens skødeskinner og – vogne til forsejlet kan du trimme sejlets tvist og dybden i sejlets bund. Skødevognene trimmer skødepunktet, der afgør sejlets vigtige tvist op gennem sejlet. Tvist er en effektiv måde at komme af med overskudskraft i sejlet og opnå balance i båden. Princippet er, at skødepunktet i begge sider rykkes bagud mod cockpittet, når der blæser op og fremad mod stævnen, når vinden flover. Der er normalt tale om at flytte skødepunktet ganske lidt i hver side.

Når forsejlet tvister lige tilpas, opnås en god balance i båden. For at fastholde det gode tvist til den aktuelle vindstyrke, kan du se op og vurdere afstanden mellem forsejl og læ salingshorn. Du kan også begynde af afmærke punkterne på dine skødeskinner og hal til skødevogne.

Sejltrim med tvist

Hvis sejlet tvister for meget, bliver det er for ”åbent” i toppen og sejlet bidrager ikke effektivt med at trække båden fremad.

Sejlets tvist kan også kontrolleres, hvis du sætter ticklers eller uldstrimler i forsejlet. Men det er en anden historie, som du kan læse om her: Læs dine ticklers rigtigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *