Store sten ved Rotholm

Alle bådejer har på et eller andet tidspunkt oplevet at stå på grund. Det sker der som regel ikke noget ved og er helt udramatisk, ud over at du skal ase og mase med at få båden fri af sandgrunden. Alle sejlere i Limfjorden har på et eller andet tidspunkt haft en grundstødningsoplevelse.

Det er en helt anden sag at sejle på en sten. Det sker gudskelov meget sjældent, men det kan ske. Store sten, som gemmer sig lige under vandoverfladen, frygtes mest. Sammenstød kan forvolde store skader på såvel båd som besætning mv. Det bedste værn mod påsejling af sten er selvsagt at vide, hvor stenene er geografisk er placerede og derefter afmærker stenene i søkort og kortplotter.

Tidligere har vi bragt en artikel om “bussen” ved Livø. Navnet fortæller noget om stenens faretruende størrelse. Flere både har ramt denne sten og blevet beskadiget gennem tiden. Et andet sted, hvor du skal respektere farvandsafmærkningen og fire meterkurvens begrænsning er ved Knudshoved og Melbjerg Hoved, når du sejler fra Lovns Bredning ud i Hvalp Sund.

Når du sejler ved Rotholm skal du også kende placeringen af de større sten. Der er fire sten ved Rotholm, som er vigtige at kende positionerne på. De er alle afmærket og nummereret fra 1 til 4 på det viste søkort over Rotholm.

Sten 1 er placeret nord for “porten” – den styrbords og bagbordsbøje på højde med sydenden af Rotholm. Positionen er 56ºN,43’,55’’ og  9ºE,10’,74’’.

Sten 2 er placeret lige inden for Nordbøjens begrænsning på det lavere vand, nord for Rotholm og er markeret på søkortet med R = rock. Stenen ligger på 2 meter vand ved normal vandstand. Når du respekterer farvandsafmærkningen – Nordbøjen) sejler du fri af stenen.

Sten 3 er placeret NE for Rotholm og nogle hundrede meter efter Nordbøjen. Positionen er 56ºN,44’,4’’ og  9ºE,10’,7’. Holder an sig på fire meter kurven langs Rotholm sejler du sikkert fri af stenen.

Sten 4 er placeret SW for Rotholm, lige inden for det bagbordmærke ved “porten”. Positionen er ’ 56ºN,43’,55’’ og  9ºE,10’,74’’. Sejler du ikke østligere end det bagbordmærke, så holder du fri af stenen. Stenen ligger ca. 1,5 meter under vand ved normal vandstand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *