Nyhedsbrev marts 2023 med forårsfornemmelser

Vintergækkerne er kommet frem og den første spæde forårssol kan skimtes på himlen. Det er også nu, at vi begynder at tænke alvorligt på at klargøre vores både mv.

Vi er nu ude af en forholdsvis lun februar måned, hvor sejlklubben fik afholdt den ordinære generalforsamling. Vi har også afholdt et velbesøgt el- og motorundervisningsaften. Der blev vist Martha film og derudover havde vi planlagt at afholde en aften i selskab med Sven Primdal, der havde tilbudt og ville fortælle om hans fantastiske oplevelser fra Det Sydlige Afrika. Vi måtte desværre aflyse denne aften grundet for få tilmeldinger. Vi prøver måske at invitere til et lignende arrangement en anden gang.

Generalforsamling 2023

Sejlklubben har som bekendt afholdt generalforsamling 8. februar. Der var en god stemning på generalforsamlingen, hvor Martin Jørgensen blev indvalgt i bestyrelsen stedet for Carsten Overgaard, som ikke ønskede genvalg. Læs mere om mødet, om bestyrelsens beretning, om valg og hvem der fik overrakt Henning Kristensens fornemme sejlerkniv:

https://www.virksundsejlklub.dk/2023/02/26/god-stemning-under-generalforsamling/

Kontingent 2023

Sejlklubbens kasserer har i begyndelsen af februar udsendt mail til alle medlemmer med opkrævning af kontingent i 2023. Vi opfordrer alle medlemmer til at finde mail fra sejlklubben og forny deres medlemskab 2023. Der er mulighed for at indbetale 600 kr. i et personligt medlemskab og 1500 kr. for et familiemedlemsskab.

Klargøring af klubbåde

I marts begynder klubben at klargøre klubbåde. De senere år har flere frivillige deltaget i denne klargøring. Det går alt andet lige meget hurtigere med forårsklargøringen, når flere melder sig parate til at afsætte nogle timer til opgaven. Lørdag den 19. marts, lørdag den 1. april og lørdag den 8. april er afsat som arbejdsdage. Vi starter kl. 0930 ved klubbådene. Vi tager en kop kaffe og taler om de opgaver som skal løses. Til frokost nyder vi en sandwich eller lignende og vi afslutter arbejdet senest kl. 1430. Vi har reserveret slibemaskiner og støvsugere til de dage, hvor vi tager arbejdshandsker og kedeldragter på. Den 22. april er det hensigten at søsætte bådene. Måtte du være interesseret, så kontakt Jens Kofoed.

To komplette sæt slibeudstyr

I februar har vi købt endnu en støvsuger. Klubben råder nu over to komplette sæt med slibemaskiner, støvsugere og skrabere. Gå ind på siden her og læs mere og om hvordan man kan låne udstyret: https://www.virksundsejlklub.dk/virksund-sejlklub-er-din-klub/slibemaskine-skraber-og-stoevsuger/

Ved udgangen af februar betalte sejlklubben anden og sidste rate på klubbens nye J70 sejlbåd. Den er planen at båden ankommer til Virksund 15. april. Alle, som har lyst til at deltage i søsætningen og festligholde øjeblikket, er meget velkomne. Mere om dette arrangement senere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *